Пловдив е не само един от най-древните градове на територията на България,но също така и в Европа. Въпреки че Пловдив е преминал през редица метаморфози и промени, продължава да бъде вечния град на България. Не може да бъде сбъркана атмосферата на града, грабваща посетителя от пръв поглед и дължаща се на многовековната му история и многобройни културни следи.

Археолозите са открили следи и обекти, които датират от преди приблизително 6000 г. пр. н. е. Първият писмен запис описвал Тракийско укрепено селище, разположено на територията на трите хълма – Небет, Таксим и Джамбаз с името Евмолпия.

През четвъртото хилядолетие пр. Хр. Пловдив бил завладян от Филип Македонски. Той дал на града едно от неговите най-популярни имена – Филипополис.

Градът също имал шанса да блесне и да се утвърди като директен участник във формирането на Елинистичната култура. След това Римляните го превзели и преименували на Тримонциум (град на три хълма). Тримонциум бил най-големият и важен център на Тракийската провинция и също така важен кръстопът на Римската империя.

След разпада на Римската империя, градът бил част от Източната Римска империя, по-късно позната като Византия. В края на шести век славяните променили етническата карта на региона изцяло.Със създаването на Българската държава през 681 г. Пловдив се превърнал във важна крепост на границата на Византийската империя.

Османците,които нападнали през 1364 г. и постепенно завладели България, нарекли града Филибе.

Освобождението от Османците дошло през 1878 г., но след това новоосвободена България била разделена на седем отделни части. Пет от тях били дадени на съседни страни. Най-голямата част била разделена на две – Княжество България със столица София и Източна Румелия със столица Пловдив.

Междувременно формираният Български Таен Централен Революционен Комитет планирал да съедини отделените региони от страната.

На 6 Септември 1885 г. градът бил завладян и Източна Румелия била обединена с Княжество България. Тази историческа дата, сложила началото на новата история на страната, се празнува всяка година като Денят на съединението и Денят на Пловдив.

След Съединението Пловдив се превърнал във вторият най-голям и икономически важен град след София чак до ден-днешен. Градът е голям индустриален и комерсиален център. Известният Пловдивски Международен панаир се провежда тук. Градът разполага с театър, танцови и кино фестивали, а също и с безброй археологически находки от Тракийско, Римско и Византийско време, които не само напомнят за великото минало, но и са успешно комбинирани с модерната архитектура на града. Една от най-големите забележителности е Архитектурният комплекс на Стария Пловдив, където много красиви къщи от времето на Българското Възраждане са били запазени и реставрирани. В един от краищата на града се намира гребна база с олимпийски размери, която предлага отлични условия за гребане, бягане и колоездене. В миналото тепетата на Пловдив са били седем. В наши дни само шест от тях са запазени. Марково тепе било превърнато в паваж за павираните улици. Тези,които решат да броят тепетата на Пловдив, трябва да помнят, че територията на Стария Пловдив се състои от три тепета.